Menü Kapat

RFID ve Tedarik Zinciri Otomasyonu

Giriş

Günümüzdeki kompleks ve dinamik üretim kuruluşlarında, rekabete karşı gücü artırmak amacıyla; ürünlerin özelleştirilmesini, esnekliği ve müşterinin ve iş ortağının gereksinimlerine yanıt vermesini sağlamak için üretim ve diğer süreçlerin geliştirilmesi ve otonomlaştırılması gerekmektedir. Bir işletmenin içerisinde bulunduğu pazarın küreselleşmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve giderek karmaşıklaşan müşteri gereksinimleri, tedarik zincirinin yeni gelişen teknolojilerle entegrasyonu sonucu karşılanacaktır. Tedarik zincirinde bulunan tüm bu ihtiyaçları karşılamak, operasyonel verimliliği artırmak ve iş ortaklarıyla daha iyi ilişkiler kurmak için ERP ve RFID teknolojisi gibi teknolojilerin uygulanmasıyla sağlanabilir. Firmalar, iç süreçleri ve dış süreçleri iyileştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini entegre etmek zorundadır. Firma içerisinde ERP uygulaması, çalışanlara bilgi sağlar ve etkili kararlar vermelerine yardımcı olur. Tedarik zincirindeki dahili ve harici olaylar hakkındaki bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, yeterli ve güvenilir olması gereklidir. Gerçek zamanlı bilgilerin paylaşılması, iş süreçlerinin tüm faaliyetlerinin koordine edilmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Üretim bölgesinden üretim durumu hakkında gerçek zamanlı süreç takip eksikliği (örneğin, envanter durumu), tedarik zinciri planlaması olmak üzere performansı olumsuz etkileyebilir.

RFID teknolojisi, tedarik zinciri yönetimi dahil olmak üzere birçok alanda işlevsel olan bir araçtır. RFID, gerçek zamanlı bilgi görünürlüğü yardımıyla tedarik zinciri ortaklarının (örneğin, tedarikçiler) yakın işbirliğini sağlayan ve büyüyen bir teknolojidir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki üretim ve imalat işletmeleri, pazar alanı veya tedarik zinciri ortaklarının taleplerine rekabetçi yanıt verme yeteneklerini artırmak için gerekli olan üretim lojistiği ile ilgili kalite sorunlarıyla başa çıkması gerekmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’ne erişmek için bu alanda büyük çalışmalar gerçekleştirerek, çevrede artan küreselleşme ve dijitalleşme çalışmalarına uyum sağlaması gerekiyor. Bu çalışmalar, Türkiye’nin gelecekteki büyüme beklentileri için çok önemlidir. Gelişen bu teknolojilerin yardımıyla firmalar, tedarik zinciri boyunca kendi içerisinde ve organizasyonlar arası entegrasyon ve koordinasyonun tamamlayıcılıklarını elde etme eğiliminde olacaklardır. Hem dahili hem de harici daha etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimine duyulan bu ihtiyaçlar nedeniyle, üretim dijital girişiminde RFID ve ERP sistemlerinin entegrasyonu için kavramsal bir çerçeve gerektiğini düşünüyorum. Düşündüğüm bu kavramsal çerçevenin amacı; malzeme, ürünler, ihtiyaca göre hiyerarşik planlama ve zamanlama bağlamında, yönetim kararları için gerekli işçiler ve diğer ögeleri kapsıyor. Bu kavramlar sayesinde; üretim, satın alma ve pazarlama koordinasyonunu sağlamak için bilgiye zamanında ve verimli bir şekilde erişmeyi ve talepleri hızlı bir şekilde karşılamaya yardımcı olacaktır. Bu durumda kullanılan sistem; iç ve dış tedarik zincirindeki bilgi ve malzeme akışlarının görünürlüğünü artırmalı, böylece daha etkin ve verimli iş süreçleri ve dijital işletmede yönetim desteği için gerçek zamanlı veriler elde edilmelidir. RFID gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, rekabet avantajlarını artırmanın önemli faktörlerinden biridir ve bu bahsettiğim ihtiyaçların karşılanmasında mevcut teknolojiler arasında uygulanabilirliği en iyi teknolojidir.

Sorunlar Nelerdir?

Tedarik zincirindeki bilgi yanlışlığı, stok eksikliği, üretim sürecindeki malzeme tedarik aşamasının manuel olması, teslimat sürelerinde gecikme, satış kayıpları gibi sebeplerle tedarik zinciri performanslarını olumsuz etkileyebilir. Verimli ve doğru kararlar almak için gerçek zamanlı ve doğru bilgi gereklidir. Tedarik zincirindeki belirli gereksinimler veya herhangi bir sorun (örneğin; insan hataları) hakkında gerçek zamanlı bilgi olmadan harekete geçilemez. Üretimdeki koordinasyon, entegrasyon ve özellikle kaynak kısıtlamaları hakkında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı gereklidir. Üretim alanı ile ERP sistemi arasındaki veri toplama ve veri sınırlamaları nedeniyle, manuel elde edilen veriler genellikle güvenilir değildir ve/veya eksiktir.  Günümüz ERP sistemleri, verileri organize etmekte, veri analizi, beklenen iş eğilimlerinin hesaplanması için yeni modelleri ve yöntemleri geliştirmekte en gerekli araçtır. Ayrıca sistemler arası veri aktarım hızının artırılması için koşulların oluşturulması da oldukça büyük bir önem arz etmektedir. İşçiler, işçiler ve makineler arasındaki iletişimin, ayrıca üretim içerisinde kullanılan makineler arası iletişimin dijital olarak gerçekleştirildiği bir üretim merkezi kurmak bu entegrasyonu büyük oranda hızlandıracaktır.

RFID teknolojisinin tedarik zinciri yönetiminde uygulanması, son yıllarda uygulayan üretim tesislerinde hızla büyüyen bir gelişim ve ilgi alanı haline gelmiştir. 

RFID Teknolojisi

RFID, “radyo frekansı tanımlama” anlamına gelir. Akıllı etiketlerde ve RFID etiketlerinde kodlanmış dijital verileri radyo dalgaları aracılığıyla bir okuyucu aracılığıyla yakalayan bir teknolojidir. RFID, belirli öğeleri tanımlayan ve bunlar hakkında insan müdahalesi veya veri girişi olmaksızın veri toplayan otomatik bir tanımlama teknolojisidir. Öğe tanımlama, okuyucununkiyle aynı frekansa ayarlanmış bir RFID etiketini taradığında gerçekleşir.

Etiketler, bir anten ve ufak bir mikroçipten oluşur. Ayrıca bu etiketler her türlü nesneye (örneğin; parçalar, ürünler, araçlar) gömülebilir. Bu etiketlerin farklı şekil ve boyutları vardır ve veri depolamak için bir hafızaları vardır. Bunlar, benzersiz bir kimlik numarasıyla birlikte; mevcut envanter, tür, açıklama, boyut, ürün konumu, üretim tarihi vb. gibi belirli verilerdir.

RFID okuyucu (bu bir RFID okuyucu kapısı olabilir), etiketli ürünlerin menzilinde olduğunda, ürüne eklenen RFID etiketi ile kablosuz olarak iletişime geçer. RFID okuyucu, etiketlerin hafızasında saklanan bilgileri görür, okur ve bunları merkezi sistem bilgisayarlarına, bir ekrana veya ERP sistemine aktarır. Bu bilgiler, uyumlu okuyucu ve okuyucu frekansı aralığındaki etiketler arasında kablosuz bir iletişim ile hızlı bir şekilde okunabilir.

RFID sistemi, büyük miktarda veriyi bilgisayarlaştırmak ve operasyonların verimliliğini artırmak için kullanılmaktadır. RFID sistemi tarafından elde edilen bu verinin, ERP sistemlerinde kullanılabilmesi için süzülerek işlenmesi ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesi gerekmektedir.

RFID Teknolojisinin Çalışma Prensibi

RFID, Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama (AIDC) olarak adlandırılan bir teknoloji grubu içerisinde bulunmaktadır.

AIDC yöntemleri, nesneleri otomatik olarak tanımlar, onlar hakkında veri toplar ve bu verileri insan müdahalesi olmadan veya çok az müdahaleyle doğrudan bilgisayar sistemlerine girer. RFID yöntemleri bunu gerçekleştirmek için radyo dalgalarını kullanır. Basit bir düzeyde, RFID sistemleri üç bileşenden oluşur: bir RFID etiketi veya akıllı etiket, bir RFID okuyucu ve bir anten.

RFID etiketleri, verileri RFID okuyucusuna (sorgulayıcı olarak da adlandırılmaktadır) iletmek için kullanılan bir entegre devre ve bir anten içerir. Okuyucu sistem daha sonra radyo dalgalarını daha kullanışlı bir veri biçimine dönüştürür. Etiketlerden toplanan bilgiler daha sonra bir iletişim arayüzü aracılığıyla verilerin bir veritabanında saklanabileceği ve daha sonra analiz edilebileceği bir ana bilgisayar sistemine aktarılır.

ERP Sistemleri

ERP, entegre bir yazılım paketi aracılığıyla iş verilerini toplama ve düzenlemenin birleştirilmiş süreci olan “Kurumsal Kaynak Yönetimi” anlamına gelen bir kısaltmadır. ERP yazılımı, üretim, satış teklifi, muhasebe ve daha fazlası gibi iş fonksiyonlarını otomatikleştiren uygulamalar içermektedir.

ERP her departmanda şirket operasyonlarınızı kolaylaştırır. ERP çözümleri, ister üretim için hammaddeler, ister insan kaynakları için çalışma saatleri olsun, iş kaynaklarını nasıl idare ettiğinizi iyileştirmektedir. ERP’nin sunduğu kolaylıklara şunlar örnek verilebilir; iş akışını ve görünürlüğü, iş zekası ve veri analitiği, planlama çözümleri, departmanlar arası işbirliği, risk yönetimi ve veri güvenliği. 

Günümüz ERP sistemleri; iş ve üretim süreçlerinin hızlandırılmasında oynadığı rol sebebiyle kullanılması gereken bir sistem haline gelmiştir.

Sonuç

RFID sistemleri veya diğer Auto-ID sistemleri, iş verimliliğini artırmak için faydalı olacaktır. Bu süreçlerin yönetimi aşamasında, ERP ve RFID entegrasyonu da oldukça önemlidir. Üretimin verimliliğini artırmak için kullanılmasına olanak tanımaktadır.

RFID teknolojisiyle tanımlama ve veri yakalama işlemleri, üretim ve diğer iş süreçlerinde manuel tanımlama ve veri toplamadan kaynaklanan sorunların üstesinden gelmek için RFID ve ERP sistemlerinin entegrasyonu uygundur. ERP sistemi ve RFID teknolojisinin entegrasyonu, iş emirlerinin, parçaların ve ürünlerin gerçek zamanlı takip edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Bu sebeple üretim verimliliğini artırmak için tedarik zinciri sürecine RFID ve ERP sistemlerinin entegrasyonu, bu sürecin otonomlaşması için iyi bir çözüm yolu sağlayabilir.

Kaynakça

tr_TRTurkish